برچسب: آموزشی

برنامه های آموزشی آنلاین موزه Smithsonian
آمریکا
اشتراک1061 بازدید
آمریکا
اشتراک1061 بازدید

برنامه های آموزشی آنلاین موزه Smithsonian

Mehrnaz - فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

اگر در خانه نشسته اید و حوصله تان سر رفته است، اکنون فرصت خوبی است که از برنامه های آموزشی رایگان موزه Smithsonian دیدن کنید. این موزه…