بازارچه های میوه و تره بار تازه در ویرجینیا و مریلند

اگر به دنبال خرید میوه و سبزیجات تازه هستید، بهتر است آن ها را به طور مستقیم و از پرورش دهندگانشان بخرید! برخی از این بازارچه ها در طول سال باز هستند و برخی دیگر فصلی هستند.

ایالت ویرجینیا

  • بخش آلکساندریا

Alexandria City Farmers Market
۳۰۱King Street, Market Square
شنبه ها از ۷ عصر الی ظهر

Del Ray Farmers Market
Corner of East Oxford & Mount Vernon Ave
فعال در طول سال
شنبه ها از ۸ صبح الی ظهر

Four Mile Run Farmers & Artisans Market
Four Mile Run Park
۴۱۰۹Mt Vernon Avenue
ماه های آپریل الی اکتبر
شنبه ها از ساعت ۹ صبح الی ۱ ظهر

West End Farmers Market
Ben Brenman Park, 4800 Brenman Park Drive
ماه های می الی اکتبر
شنبه ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱ ظهر

  • بخش آرلینگتون

Ballston Farmers Market
N. Stuart and 9th Sts., Arlington, VA
ماه های آپریل الی اکتبر
هر پنجشنبه ساعت ۳ الی ۷ عصر

Crystal City FRESHFARM Market
Crystal Drive between 18th and 20th Sts
Arlington, VA
فعال در طول ماه های می الی نوامبر
هر سه شنبه ساعت ۳ الی ۷ عصر

Clarendon Farmers Market
Clarendon Metro Park, Arlington, VA
ماه های آپریل الی دسامبر
چهارشنبه ها از ساعت ۳ الی ۷ عصر

Columbia Pike Home Grown Market
Columbia Pike & S. Walter Rd., Arlington, VA
یکشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱ ظهر

Falls Church Farmers Market
۳۰۰Park Avenue, Falls Church, VA
ماه آپریل الی دسامبر، هر شنبه ساعت ۸ الی ظهر
ماه ژانویه الی مارچ، هر شنبه ساعت ۹ الی ظهر

Rosslyn Farmers Market
Wilson Boulevard and N.

Oak Street, Rosslyn, VA
ماه های می الی اکتبر
چهارشنبه ها ساعت ۲:۳۰ الی ۶ عصر

Westover Farmers Market
Washington Blvd. and N. McKinley Rd. Arlington, VA
می الی نوامبر، ۸ صبح الی ۱۲ ظهر
دسامبر الی آپریل، ۹ صبح الی ۱ ظهر

  • بخش فیرفکس

Annandale Farmers Market
Mason District Park
۶۶۲۱Columbia Pike, Annandale, VA
می الی نوامبر
پنجشنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Burke Centre Farmers Market
VRE parking lot, 5671 Roberts Parkway
آپریل الی دسامبر
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Community Farmers Market
۱۰۵۰۰ Page Avenue, Fairfax, VA
می الی اکتبر
شنبه ها ۸ صبح الی ۱ ظهر
یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

Great Falls Farmers Market
فعال در طول سال
Summer – Great Falls Village Centre, 778 Walker Rd.
Winter (indoors) – Great Falls Grange, Great Falls Grange
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Herndon Farmers Market
Town Hall, 730 Station Street, Herndon
آپریل الی نوامبر
پنجشنبه ها ۸ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر

Kingstowne Farmers Market
Kingstowne Town Center
می الی اکتبر
جمعه ها ۴ الی ۷ عصر

McLean Farmers Market
۱۶۵۹Chain Bridge Road, Lewinsville Park
می الی نوامبر
جمعه ها ۸ صبح الی ظهر

Mosaic Central Farm Market
۲۹۱۰ District Ave. Fairfax, VA
آپریل الی دسامبر، شنبه ها ۹ صبح الی ۲ ظهر
ژانویه الی مارس، یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ عصر

Mount Vernon Farmers Market
۲۵۰۱Sherwood Hall Lane
Sherwood Regional Library, Mount Vernon, VA
می الی دسامبر
چهارشنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Reston Farmers Market
Lake Anne Village Center
۱۱۴۰۱North Shore Drive & Village Road
آپریل الی دسامبر
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Tysons Farmer’s Market
NADA Campus
۸۴۰۰Westpark & Greensboro Dr.
Tysons, VA
می الی نوامبر
یکشنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Vienna Farmers Market
Park Street & Cherry Street SE
Vienna, VA
می الی اکتبر
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Wakefield Farmers Market
۸۱۰۰Braddock Road
Annandale, VA
آپریل الی اکتبر
چهارشنبه ها ۲ الی ۶ عصر

  • بخش لودون

Cascades
Senior Center, 21060 Whitfield Place
Cascades, VA
می الی اکتبر، یکشنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر
نوامبر الی آپریل، یکشنبه ها ۹:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر

Leesburg
Virginia Village Shopping Center, Catoctin Circle
Leesburg, VA
می الی اکتبر
شنبه ۸ صبح الی ۱۲ ظهر

Wellness Connection Farmers’ Market
Stone Springs Hospital Center Parking Lot
۲۴۴۴۰Stone Springs Blvd., Dulles
آپریل الی اکتبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

  • بخش پرنس ویلیام

Historic Manassas Farmers Market
Harris Pavilion, 9201 Center Stree
پنجشنبه ها ۸ صبح الی ۱ ظهر

Potomac Mills Farmers Market
Potomac Mills – Commuter Lot near Matchbox, 2700 Potomac Mills Cir. Woodbridge, VA
اواخر آپریل الی اکتبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Dale City Farmers Market
Center Plaza Shopping Center, 14090 Gemini Way, Dale City, VA
آپریل الی دسامبر، ۸ صبح الی ۱ ظهر
دسامبر الی آپریل، ۱۰ صبح الی ۱ ظهر


ایالت مریلند

  • بخش مونتگومری

Bethesda Central Farmers Market
۷۶۰۰Arlington Rd., Bethesda, MD
آپذیل الی دسامبر
یکشنبه ها ۹ صبح الی ۲ ظهر

Clarksburg Town Center Farmer’s Market
۲۳۳۱۵Frederick Rd., Clarksburg, MD
جون الی اکتبر
یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۱ ظهر

Gaithersburg Farmers’ Market
Corner of Fulks Corner Ave. and MD Rt. 355, Gaithersburg, MD
می الی نوامبر
پنجشنبه ها ۱ الی ۶ عصر

Gaithersburg Main Street Pavilion Farmers’ Market
Kentlands: 301 Main Street, Gaithersburg, MD
فعال در طول سال
شنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

Kensington Farmers’ Market
Train Station Lot, Howard Avenue, Kensington, MD
فعال در طول سال
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Montgomery Farm Women’s Co-op Market
۷۱۵۵ Wisconsin Avenue, Bethesda, MD
فعال در طول سال
فروشگاه بسته: چهارشنبه ها، جمعه ها و شنبه ها، ۷ صبح الی ۴ عصر
فروشگاه رو باز (در صورت مساعد بودن آب و هوا): شنبه ها از ۷ صبح الی ۵ عصر، چهارشنبه ها، جمعه ها و یکشنبه ها، ۸ صبح الی ۵ عصر

Olney Farmers and Artists Market
Prince Philip Dr., Olney, MD
یکشنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Pike Central Farm Market
۱۱۵۶۱ Old Georgetown Rd. (at Executive Blvd.) Rockville, MD
آپریل الی نوامبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۲ ظهر

Potomac Village Farmers Market
Potomac United Methodist Church, 9808 S. Glen Rd., Potomac, MD
می الی اکتبر
پنجشنبه ها ۲ الی ۶:۳۰ عصر

Rockville Farmers’ Market
شنبه ها: Corner of Route 28 and Monroe Street, Rockville, MD
می الی نوامبر
شنبه ها ساعت ۹ الی ۱ ظهر
چهارشنبه ها: ۲۲۵Washington St., Rockville, MD
(in front of Dawson’s Market)
جون الی سپتامبر
چهارشنبه ها ۱۱ صبح الی ۲ عصر

Silver Spring FRESHFARM Market
Ellsworth Drive between Fenton St. & Georgia Ave., Silver Spring, MD
ژانویه الی مارچ، شنبه ها ۱۰ صبح الی ۱ ظهر
آپریل الی دسامبر، شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Takoma Park Farmers’ Market
Old Town Takoma Park on Laurel Ave. Takoma Park, MD
(between Carroll Ave. & Eastern Ave.)
فعال در طول سال
یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

Wheaton Farmers’ Market
Reedie Drive between Veirs Mill Rd. and Georgia Ave. Wheaton, MD
(Behind Dunkin’ Donuts)
می الی سپتامبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

  • بخش پرنس جورج

American Market
American Way between Waterfront and Fleet St., National Harbor, MD
می الی اکتبر
شنبه ها ۱۰ صبح الی ۳ ظهر

Bowie Farmers’ Market
Bowie High School, ۱۵۲۰۰ Annapolis Rd. Bowie, MD
می الی اکتبر
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Cheverly Community Market
Cheverly Community Center
۶۴۰۱Forest Road
می الی دسامبر
شنبه ها یک در میان، ساعت ۸ صبح الی ظهر

Downtown College Park Farmers Market
۴۵۰۰Knox Rd. College Park, MD
آپریل الی نوامبر
یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

Dutch Country Farmers Market
۹۷۰۱Fort Meade Road Laurel, MD
فعال در طول سال
پنجشنبه ها ۹ صبح الی ۶ عصر، جمعه ها ۹ صبح الی ۸ عصر، شنبه ها ۸ صبح الی ۳ ظهر

Farmers Market at Maryland
University of Maryland – College Park Campus
Front of Cole Fieldhouse, Campus Drive Entrance
می الی نوامبر
چهارشنبه ها ۱۱ صبح الی ۳ ظهر

Hollywood Farmers Market
Hollywood Shopping Center, 9803 Rhode Island Avenue, College Park, MD
آپریل الی سپتامبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Hyattsville Farmers’ Market 
۳۷۹۹East West Highway  Hyattsville, MD
جولای الی اکتبر
سه شنبه ها ۲ الی ۶ عصر

Riverdale Park Farmers’ Market
۴۷۰۵Queensbury Rd. Riverdale Park, MD
می الی اکتبر
پنجشنبه ها ۳ الی ۷ ظهر، در ماه نوامبر ساعت ۶ بسته می شود

USDA (Beltsville) Farmers’ Market
۵۶۰۱Sunnyside Ave., Parking Lot B, Beltsville, MD
می الی اکتبر
پنجشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

  • بخش فردریک

Emmitsburg Farmers’ Market
۳۰۲South Seton Avenue, Emmitsburg, MD
جون الی اکتبر
جمعه ها ۳ الی ۷:۳۰ظهر

Everedy Square & Shab Row Farmers’ Market
East & E. Church Sts., Frederick, MD
جون الی اکتبر
پنجشنبه ها ۳ الی ۶ عصر

Fort Detrick Farmers’ Market
In front of Building 549/library/cafeteria, Ft. Detrick, MD
جون الی اکتبر
سه شنبه ها ۱۱ صبح الی ۱:۳۰ ظهر

The Great Frederick Fair Farmers’ Market
Fairgrounds: 797 E. Patrick Street, Frederick, MD
فعال در طول سال
شنبه ها ۸ صبح الی ۱ ظهر

Middletown Farmers’ Market
۱۲South Church St. Middletown, MD
جون الی سپتامبر
پنجشنبه ها ۴ الی ۷ عصر

Thurmont Mainstreet Farmers’ Market
Thurmont Carnival Grounds, Boundary Ave. Thurmont, MD
جولای الی سپتامبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱۲ ظهر

West Frederick Farmers’ Market
۱۱۰Baughman’s Lane, behind Medical Center
می الی نوامبر
شنبه ها ۱۰ صبح الی ۱ ظهر


ترجمه: www.irDMV.com | منبع: – www.lir.al/Yh9pt – www.lir.al/4Hedi

شما ممکن است علاقه مند

اکران فیلم رحمان ۱۴۰۰ در مریلند
رویداد ایرانی
اشتراک149 بازدید
رویداد ایرانی
اشتراک149 بازدید

اکران فیلم رحمان ۱۴۰۰ در مریلند

Mehrnaz - خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

رحمان آبدارچی یک شرکت است و پزشک به او اعلام کرده که بزودی از دنیا خواهد رفت. از این جهت…

فستیوال تابستانی دی سی
تمام شد
رویداد
اشتراک175 بازدید
رویداد
اشتراک175 بازدید

فستیوال تابستانی دی سی

Mehrnaz - خرداد ۱۷, ۱۳۹۸

فستیوال تابستانی پاتخت امسال در روز ۸ جون برگزار خواهد شد! در این فستیوال می توانید انواعی از نوشیدنی های…

برنامه چینش توت فرنگی در  مریلند!
تمام شد
رویداد
اشتراک144 بازدید
رویداد
اشتراک144 بازدید

برنامه چینش توت فرنگی در مریلند!

Mehrnaz - خرداد ۱۵, ۱۳۹۸

شما می توانید با خانواده و دوستان به باغ Butler's orchard  بروید و تا دلتان می خواهد توت فرنگی بچینید…

پیام بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.