بازارچه های میوه و تره بار تازه در ویرجینیا و مریلند

اگر به دنبال خرید میوه و سبزیجات تازه هستید، بهتر است آن ها را به طور مستقیم و از پرورش دهندگانشان بخرید! برخی از این بازارچه ها در طول سال باز هستند و برخی دیگر فصلی هستند.

ایالت ویرجینیا

  • بخش آلکساندریا

Alexandria City Farmers Market
۳۰۱King Street, Market Square
شنبه ها از ۷ عصر الی ظهر

Del Ray Farmers Market
Corner of East Oxford & Mount Vernon Ave
فعال در طول سال
شنبه ها از ۸ صبح الی ظهر

Four Mile Run Farmers & Artisans Market
Four Mile Run Park
۴۱۰۹Mt Vernon Avenue
ماه های آپریل الی اکتبر
شنبه ها از ساعت ۹ صبح الی ۱ ظهر

West End Farmers Market
Ben Brenman Park, 4800 Brenman Park Drive
ماه های می الی اکتبر
شنبه ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱ ظهر

  • بخش آرلینگتون

Ballston Farmers Market
N. Stuart and 9th Sts., Arlington, VA
ماه های آپریل الی اکتبر
هر پنجشنبه ساعت ۳ الی ۷ عصر

Crystal City FRESHFARM Market
Crystal Drive between 18th and 20th Sts
Arlington, VA
فعال در طول ماه های می الی نوامبر
هر سه شنبه ساعت ۳ الی ۷ عصر

Clarendon Farmers Market
Clarendon Metro Park, Arlington, VA
ماه های آپریل الی دسامبر
چهارشنبه ها از ساعت ۳ الی ۷ عصر

Columbia Pike Home Grown Market
Columbia Pike & S. Walter Rd., Arlington, VA
یکشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱ ظهر

Falls Church Farmers Market
۳۰۰Park Avenue, Falls Church, VA
ماه آپریل الی دسامبر، هر شنبه ساعت ۸ الی ظهر
ماه ژانویه الی مارچ، هر شنبه ساعت ۹ الی ظهر

Rosslyn Farmers Market
Wilson Boulevard and N.

Oak Street, Rosslyn, VA
ماه های می الی اکتبر
چهارشنبه ها ساعت ۲:۳۰ الی ۶ عصر

Westover Farmers Market
Washington Blvd. and N. McKinley Rd. Arlington, VA
می الی نوامبر، ۸ صبح الی ۱۲ ظهر
دسامبر الی آپریل، ۹ صبح الی ۱ ظهر

  • بخش فیرفکس

Annandale Farmers Market
Mason District Park
۶۶۲۱Columbia Pike, Annandale, VA
می الی نوامبر
پنجشنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Burke Centre Farmers Market
VRE parking lot, 5671 Roberts Parkway
آپریل الی دسامبر
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Community Farmers Market
۱۰۵۰۰ Page Avenue, Fairfax, VA
می الی اکتبر
شنبه ها ۸ صبح الی ۱ ظهر
یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

Great Falls Farmers Market
فعال در طول سال
Summer – Great Falls Village Centre, 778 Walker Rd.
Winter (indoors) – Great Falls Grange, Great Falls Grange
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Herndon Farmers Market
Town Hall, 730 Station Street, Herndon
آپریل الی نوامبر
پنجشنبه ها ۸ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر

Kingstowne Farmers Market
Kingstowne Town Center
می الی اکتبر
جمعه ها ۴ الی ۷ عصر

McLean Farmers Market
۱۶۵۹Chain Bridge Road, Lewinsville Park
می الی نوامبر
جمعه ها ۸ صبح الی ظهر

Mosaic Central Farm Market
۲۹۱۰ District Ave. Fairfax, VA
آپریل الی دسامبر، شنبه ها ۹ صبح الی ۲ ظهر
ژانویه الی مارس، یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ عصر

Mount Vernon Farmers Market
۲۵۰۱Sherwood Hall Lane
Sherwood Regional Library, Mount Vernon, VA
می الی دسامبر
چهارشنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Reston Farmers Market
Lake Anne Village Center
۱۱۴۰۱North Shore Drive & Village Road
آپریل الی دسامبر
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Tysons Farmer’s Market
NADA Campus
۸۴۰۰Westpark & Greensboro Dr.
Tysons, VA
می الی نوامبر
یکشنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Vienna Farmers Market
Park Street & Cherry Street SE
Vienna, VA
می الی اکتبر
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Wakefield Farmers Market
۸۱۰۰Braddock Road
Annandale, VA
آپریل الی اکتبر
چهارشنبه ها ۲ الی ۶ عصر

  • بخش لودون

Cascades
Senior Center, 21060 Whitfield Place
Cascades, VA
می الی اکتبر، یکشنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر
نوامبر الی آپریل، یکشنبه ها ۹:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر

Leesburg
Virginia Village Shopping Center, Catoctin Circle
Leesburg, VA
می الی اکتبر
شنبه ۸ صبح الی ۱۲ ظهر

Wellness Connection Farmers’ Market
Stone Springs Hospital Center Parking Lot
۲۴۴۴۰Stone Springs Blvd., Dulles
آپریل الی اکتبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

  • بخش پرنس ویلیام

Historic Manassas Farmers Market
Harris Pavilion, 9201 Center Stree
پنجشنبه ها ۸ صبح الی ۱ ظهر

Potomac Mills Farmers Market
Potomac Mills – Commuter Lot near Matchbox, 2700 Potomac Mills Cir. Woodbridge, VA
اواخر آپریل الی اکتبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Dale City Farmers Market
Center Plaza Shopping Center, 14090 Gemini Way, Dale City, VA
آپریل الی دسامبر، ۸ صبح الی ۱ ظهر
دسامبر الی آپریل، ۱۰ صبح الی ۱ ظهر


ایالت مریلند

  • بخش مونتگومری

Bethesda Central Farmers Market
۷۶۰۰Arlington Rd., Bethesda, MD
آپذیل الی دسامبر
یکشنبه ها ۹ صبح الی ۲ ظهر

Clarksburg Town Center Farmer’s Market
۲۳۳۱۵Frederick Rd., Clarksburg, MD
جون الی اکتبر
یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۱ ظهر

Gaithersburg Farmers’ Market
Corner of Fulks Corner Ave. and MD Rt. 355, Gaithersburg, MD
می الی نوامبر
پنجشنبه ها ۱ الی ۶ عصر

Gaithersburg Main Street Pavilion Farmers’ Market
Kentlands: 301 Main Street, Gaithersburg, MD
فعال در طول سال
شنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

Kensington Farmers’ Market
Train Station Lot, Howard Avenue, Kensington, MD
فعال در طول سال
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Montgomery Farm Women’s Co-op Market
۷۱۵۵ Wisconsin Avenue, Bethesda, MD
فعال در طول سال
فروشگاه بسته: چهارشنبه ها، جمعه ها و شنبه ها، ۷ صبح الی ۴ عصر
فروشگاه رو باز (در صورت مساعد بودن آب و هوا): شنبه ها از ۷ صبح الی ۵ عصر، چهارشنبه ها، جمعه ها و یکشنبه ها، ۸ صبح الی ۵ عصر

Olney Farmers and Artists Market
Prince Philip Dr., Olney, MD
یکشنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Pike Central Farm Market
۱۱۵۶۱ Old Georgetown Rd. (at Executive Blvd.) Rockville, MD
آپریل الی نوامبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۲ ظهر

Potomac Village Farmers Market
Potomac United Methodist Church, 9808 S. Glen Rd., Potomac, MD
می الی اکتبر
پنجشنبه ها ۲ الی ۶:۳۰ عصر

Rockville Farmers’ Market
شنبه ها: Corner of Route 28 and Monroe Street, Rockville, MD
می الی نوامبر
شنبه ها ساعت ۹ الی ۱ ظهر
چهارشنبه ها: ۲۲۵Washington St., Rockville, MD
(in front of Dawson’s Market)
جون الی سپتامبر
چهارشنبه ها ۱۱ صبح الی ۲ عصر

Silver Spring FRESHFARM Market
Ellsworth Drive between Fenton St. & Georgia Ave., Silver Spring, MD
ژانویه الی مارچ، شنبه ها ۱۰ صبح الی ۱ ظهر
آپریل الی دسامبر، شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Takoma Park Farmers’ Market
Old Town Takoma Park on Laurel Ave. Takoma Park, MD
(between Carroll Ave. & Eastern Ave.)
فعال در طول سال
یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

Wheaton Farmers’ Market
Reedie Drive between Veirs Mill Rd. and Georgia Ave. Wheaton, MD
(Behind Dunkin’ Donuts)
می الی سپتامبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

  • بخش پرنس جورج

American Market
American Way between Waterfront and Fleet St., National Harbor, MD
می الی اکتبر
شنبه ها ۱۰ صبح الی ۳ ظهر

Bowie Farmers’ Market
Bowie High School, ۱۵۲۰۰ Annapolis Rd. Bowie, MD
می الی اکتبر
شنبه ها ۸ صبح الی ظهر

Cheverly Community Market
Cheverly Community Center
۶۴۰۱Forest Road
می الی دسامبر
شنبه ها یک در میان، ساعت ۸ صبح الی ظهر

Downtown College Park Farmers Market
۴۵۰۰Knox Rd. College Park, MD
آپریل الی نوامبر
یکشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

Dutch Country Farmers Market
۹۷۰۱Fort Meade Road Laurel, MD
فعال در طول سال
پنجشنبه ها ۹ صبح الی ۶ عصر، جمعه ها ۹ صبح الی ۸ عصر، شنبه ها ۸ صبح الی ۳ ظهر

Farmers Market at Maryland
University of Maryland – College Park Campus
Front of Cole Fieldhouse, Campus Drive Entrance
می الی نوامبر
چهارشنبه ها ۱۱ صبح الی ۳ ظهر

Hollywood Farmers Market
Hollywood Shopping Center, 9803 Rhode Island Avenue, College Park, MD
آپریل الی سپتامبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱ ظهر

Hyattsville Farmers’ Market 
۳۷۹۹East West Highway  Hyattsville, MD
جولای الی اکتبر
سه شنبه ها ۲ الی ۶ عصر

Riverdale Park Farmers’ Market
۴۷۰۵Queensbury Rd. Riverdale Park, MD
می الی اکتبر
پنجشنبه ها ۳ الی ۷ ظهر، در ماه نوامبر ساعت ۶ بسته می شود

USDA (Beltsville) Farmers’ Market
۵۶۰۱Sunnyside Ave., Parking Lot B, Beltsville, MD
می الی اکتبر
پنجشنبه ها ۱۰ صبح الی ۲ ظهر

  • بخش فردریک

Emmitsburg Farmers’ Market
۳۰۲South Seton Avenue, Emmitsburg, MD
جون الی اکتبر
جمعه ها ۳ الی ۷:۳۰ظهر

Everedy Square & Shab Row Farmers’ Market
East & E. Church Sts., Frederick, MD
جون الی اکتبر
پنجشنبه ها ۳ الی ۶ عصر

Fort Detrick Farmers’ Market
In front of Building 549/library/cafeteria, Ft. Detrick, MD
جون الی اکتبر
سه شنبه ها ۱۱ صبح الی ۱:۳۰ ظهر

The Great Frederick Fair Farmers’ Market
Fairgrounds: 797 E. Patrick Street, Frederick, MD
فعال در طول سال
شنبه ها ۸ صبح الی ۱ ظهر

Middletown Farmers’ Market
۱۲South Church St. Middletown, MD
جون الی سپتامبر
پنجشنبه ها ۴ الی ۷ عصر

Thurmont Mainstreet Farmers’ Market
Thurmont Carnival Grounds, Boundary Ave. Thurmont, MD
جولای الی سپتامبر
شنبه ها ۹ صبح الی ۱۲ ظهر

West Frederick Farmers’ Market
۱۱۰Baughman’s Lane, behind Medical Center
می الی نوامبر
شنبه ها ۱۰ صبح الی ۱ ظهر


ترجمه: www.irDMV.com | منبع: – www.lir.al/Yh9pt – www.lir.al/4Hedi

شما ممکن است علاقه مند

بازار نوروز ۱۳۹۹ در دی سی
رایگان
اشتراک32 بازدید
رایگان
اشتراک32 بازدید

بازار نوروز ۱۳۹۹ در دی سی

Mehrnaz - اسفند ۰۴, ۱۳۹۸

تاریخ: شنبه ۱۴ مارچ ۲۰۲۰، از ساعت ۱ بعد از ظهر الی ۶ عصر آدرس: Arts Walk at Monroe ST, Market, Brookland,…

نهمین جشن سالانه سیزده بدر در ویرجینیا
رویداد
اشتراک184 بازدید
رویداد
اشتراک184 بازدید

نهمین جشن سالانه سیزده بدر در ویرجینیا

Mehrnaz - بهمن ۱۷, ۱۳۹۸

امسال هم مانند سال های گذشته، به همراه دوستان و خانواده خود و با شرکت در جشن سیزده بدر، این…

جشن نوروز ۱۳۹۹ در ویرجینیا
رویداد ایرانی
اشتراک203 بازدید
رویداد ایرانی
اشتراک203 بازدید

جشن نوروز ۱۳۹۹ در ویرجینیا

Mehrnaz - بهمن ۱۷, ۱۳۹۸

امسال جشن نوروز را همراه با دوستان و خانواده و به میزیانی عرشیا کیا و با هنرنمایی دی جی ها پرهام…

پیام بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.